Rezultate

Valorile propuse prin proiect pentru indicatorii de rezultate şi adiţionali şi cele realizate până la data de 30 septembrie 2010 sunt prezentate în următoarele tabele:

1 Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiţionale)

2 Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat - se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).

3 Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare

4 Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului

5 Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului

6 Se vor insera indicatorii adiţionali conform contractului

Copyright © 2010 - 2021 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi