Investeşte în oameni!

COMUNICAT DE PRESĂ

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București, SC Danke Consulting SRL și Camera de Comerț și Industrie a Județului Iași, anunță începerea implementării proiectului cu titlul „Doctoranzi și cercetători postdoctorat pregătiți pentru piața muncii!” (cod MySMIS 123623), co-finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.iv., O.S.6.13.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de crearea unui cadru favorabil inserției pe piața muncii a doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat din grupul țintă, prin acordarea de sprijin financiar și prin dobândirea de competențe antreprenoriale și transversale.
Prin proiect se urmărește atragerea celor mai buni 120 de doctoranzi și 40 de cercetători postdoctorat ale căror teme de cercetare se înscriu în domeniile de specializare inteligentă, în vederea dezvoltării în rândul acestora a abilităților antreprenoriale și a competențelor care să le crească angajabilitatea pe piața muncii. În acest sens, grupul țintă va fi sprijinit financiar prin burse doctorand antreprenor și burse cercetător postdoctoral antreprenor, va fi implicat în programe antreprenoriale și sesiuni de consiliere și orientare profesională, va desfășura 30 de stagii practice în laboratoare / centre de cercetare și 130 de stagii practice (internship-uri) la companii (potențiali angajatori), iar la finalul proiectului va pregăti 160 de planuri de afaceri/sustenabilitate poststudii în domeniul specializării doctorale/postdoctorale.
În vederea creșterii calității activității de cercetare științifică desfășurate de doctoranzii și cercetătorii postdoctorat din grupul țintă, precum și pentru crearea cadrului favorabil pentru diseminarea și valorificarea rezultatelor cercetării, vor fi finanțate 36 de luni de stagii internaționale, 18 stagii naționale, 80 de participări la conferințe și publicarea a 160 de articole ștințifice.
Perioada de implementare a proiectului este de 17 luni (24 mai 2019 - 23 octombrie 2020).
Valoarea totală eligibilă a proiectului este 6.877.908,86 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 5.833.765,30 lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 17 luni (24 mai 2019 - 23 octombrie 2020).

Detalii suplimentare:

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bd. Carol I, Nr. 22, Corp B, parter, B334

Manager proiect: prof.univ.dr. Liviu-George MAHA
Tel.: 0232/201412, e-mail: mlg@uaic.ro

Copyright © 2010 - 2021 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi